OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZENIA URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO PODMIOTOM TRZECIM

Niniejszym oświadczam, że urządzenie rejestrujące lub pojazd, w którym zamontowano urządzenie rejestrujące objęte usługą świadczoną przez DRIVEBOX sp. z o.o. mogą zostać udostępnione osobie trzeciej wyłącznie pod warunkiem uprzedniego łącznego spełnienia następujących czynności:
  1. zapoznania się osoby trzeciej z Regulaminem, Polityką prywatności i Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich akceptacji,
  2. uzyskania od osoby trzeciej wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach tożsamych z zasadami określonymi w Polityce prywatności i Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na powierzenie przetwarzania tychże danych spółce DRIVEBOX sp. z o.o., a także zgody na dalsze powierzanie przetwarzania danych podmiotom trzecim zgodnie z wymienionymi powyżej dokumentami,
  3. powiadomienia osoby trzeciej o przysługujących jej uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wskazanych w powyższych dokumentach.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków oświadczam, iż nie będę udostępniał osobie trzeciej urządzenia rejestrującego lub pojazdu, w którym zamontowano urządzenie rejestrujące objęte usługą świadczoną przez DRIVEBOX sp. z o.o.

Kontakt

Lass uns mal sprechen! Hinterlassen Sie uns eine Nachricht, wir melden uns dann gerne wieder.

Drivebox Sp. z o.o.
ul. Jemiołowa 44/101
53-426 Wrocław
Poland
P: +48 501 121 192

Wir nutzen mehr als zehn Jahre Erfahrungen unserer Mitarbeiter, die auf dem Telematik-Markt B2B erlangt wurden, um ultramobile IoT-Lösungen für Personenkraftwagen zu erstellen.

Schreiben Sie uns

Folgen Sie uns auf Social Media

© 2023 Drivebox Sp. z o.o.